• ปัณหาโลกแตก จะเลือกซื้อยังไงถึงจะถูกใจเรา ผมทำที่นอนมา หลายสิบปี ผ่าที่นอนมามาก ซ่อมที่นอนมาเยอะ ที่นอนที่วางขายทุกหลังตามห้างร้านแค่เอามือ อัง จะรู้ได้ว่าใส้ในคืออะไร ทำกะอะไร สำหรับแฟนเพลงที่นานๆ จะเปลี่ยนที่นอนที นานๆ จะซื้อที่นอนใหม่สักครั้ง จะเลือกยังไง ถึงจะตรงใจที่เราอยากได้ อยากนอน ผมแบ่งที่นอนเป็นสองแบบคือ หนึ่งพวกไม่ใช่สปริงส์ พวกนี้ไม่ใช้สปริงส์ มาทำที่นอน แถวเอเซียและเมืองไทย นิยมแนวนี้มาก มีหลากหลายแนวเช่น ที่นอน ฟองน้ำ ฟองน้ำอัด ใยมะพร้าว ยางพารา พวกนี้โดยมากจะแน่นๆ…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • คนขาวชอบนอนกะที่นอนแนว นุ่มนิ่ม จมๆ เวลานอน แนวนี้มีหลายตัวเช่น พ้อคเก็ตสปริงส์ ยางพารานึ่งสุก ที่มีรูๆ ทั้งผืนนะแหละ เมโมรี่โฟม เมโมรี่โฟม คือฉีดฟองน้ำขึ้นรูปที่นอนด้วยฟองน้ำที่นุ่มๆ ฟองละเอียด เดลซิตี้ศุง กดแล้วจมเฉพาะจุด จมเฉพาะคนนอน ไม่กระเทือนคนข้างๆ…….. แนวนี้ให้ตัวมากค่อนข้างจม เพราะคนขาวเมืองหนาว เวลานอนมันเล่นมุกให้ที่นอนห่อตัว นัยว่าคลายหนาว คนขาวคุ้นกะการนอนแนวนี้มาแต่ บรรพชนแล้ว ต่างจากคนเอเซีย เมืองร้อนที่นอนต้อง แน่นๆ จึงจะดี เพราะเอาร่างรับลมคลายร้อน ที่นอนนี่ต้องเลือกให้ถูกโฉลก กะการนอนนะครับ…

  1 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • ที่นอนสปริงส์ สปริงส์ คือเอาลวดมาขดให้ตั้งเป็นรูปกรวย แล้วต่อให้เป็นแถว จึงแยกเป็นสองแบบ บอร์แนลสปริงส์ คือสปริงส์เปลือย คือเอาลวดมาขดให้เป็นสปริงส์ แล้วเรียวต่อให้เป็นแถวทำให้เป็นผืนเพื่อทำที่นอนโดยเฉพาะ มีทำทำแนวนุ่มนวน และแน่นๆแข็งๆ ที่คนไทยชอบ ที่ผมทำนี่คัดเอามาทำเฉพาะแนว แน่นๆ ไม่จมมากมีเลนอน ค่อนข้างแข็ง จะได้ไม่ปวดหลังเวลานอน เพราะเราคุ้นชินกะที่นอนแนวแน่นๆ เพื่อให้ร่างกายรับลมได้มากเวฃานอน เพื่อคลายร้อน มั่นใจได้ว่า บอแนลสปริงส์ที่ผมทำออกรับใช้แฟนเพลง ตอบโจทย์ การนอนแบบคนไทยชอบ ผมทำที่ความหนาตั้งแต่สิบนิ้ว อัฟ ครับ แล้วรองด้วยวัสดุ ตามที่ออกแบบแล้วเย็บผ้าหุ้ม เลือกได้หลากหลายแนว…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • ที่นอนสปริงส์นี่ มาจากคนขาว คนขาวเมืองหนาว คุ้นชินกะการนอนแบบจมๆ เพื่อให้ที่นอนห่อตัว คลายหนาว มันนอนแนวนี้มาจนเคย ต่างจากคนไทยเมืองร้อน ต้อนนอนที่นอนแนวแน่นๆ ไม่จมมากเพื่อให้ร่างกายรับลมคลสยร้อน ความคุ้นเคยการนอน ไม่เหมือนกัน เพื่อให้เข้ากะการนอนแบบคนเอเซีย ผมต้องปรับที่นอนสปริงส์ ให้แน่นขึ้น แข็งขึ้น ไม่จมมากเมื่อนอน ที่นอนสปริงส์ ที่ผมทำขาย ตอบโจทย์ การนอนของคนไทย ได้มากกว่า พ้อคเก็ตสปริวส์ ของผมจึง ไม่นุ่มนิ่มมาก เพราะรองด้วยวัสดุ ที่หลากหลายแบบ จึงได้ที่นอนที่แน่นหนา ไม่นุ่มนิ่มเหมือนสปริงส์ของคนขาว พ้อคเก็ตสปริงส์…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • ที่นอนสปริงส์ ทำสำเร็จรูป ยัดลงกล่องขนาดเล็ก ส่งง่าย ส่งสะดวกไม่เปลืองที่ ตอบโจทย์ที่นอนยุคใหม่ โลกสมัยใหม่ ทำทั้งสองแบบคือ หนึ่ง บอร์แนลสปริงส์ หรือสปริงส์เปลือย เอาขดสปริงส์ มาเรียงเป็นแถว ทอให้เป็นผืนสำหรับที่นอน แล้วรองด้วยแผ่นรองที่นอนตามที่ออกแบบใว้ เส็บสำเร็จ แล้วยัดลงกล่อง มีทั้งหนา แปดนิ้ว สิบนิ้ว สิบสองนื้ว แล้วแต่เลือกครบ อีกหนึ่งคือ พ้อคเก็ตสปริงส์ เอาสปรงส์ยัดลงถุง เรียงให้เป็นผืนเดียว ไม่มีช่องว่างระหว่างแถว ทอเป็นผืนเดียวจนไม่มีช่องว่างเหลืออยู่ แล้วรองทับด้วยชั้นวางที่นอน แล้วเย็บผ้าปิด…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • เตียงเหล็กสองชั้นงานหอพัก นี่ตอบโจทย์ หอรุ่นใหม่ ใช้เตียงสองชั้น แต่งานแนวนี้แนะนำว่าต้องใช้เตียงเหลฃ็กที่ทำขึ้นมาเฉพาะหอพักเท่านั้น ไม่สามารถเอาเตียงเหล็กที่วางขายตามร้าน มาใช้ได้ เพราะงานบ้าน กะงานในหอพักทำคนละแนวกัน งานในบ้าน ใช้เหล็กบางๆ เพราะใช้งานไม่โหด ที่นั่งมีเยอะ แต่งานหอพัก ออกแนวโหด ต้องทำขึ้นมาเป็นการเฉพาะ ใช้เหล็กหนา เฉพาะที่ผมทำออกมารับประกัน สิบปี ไม่มีพัง ไม่มีการหัก ส่วนว่าจะใช้แบบนอนสองคน บนคน ล่างคนกะได้ หรือจะใช้งานเฉพาะนอนด้านบน ด้านล่างใว้นั่งทำงาน อ่านตำรา ใส่ตู้ โต๊ะ กะแล้วแต่คำบัญชา…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • ตั้งแต่ โควิดมาเยือน ทำให้เกิด เตียงกระดาษ แบบทำง่าย ทำใว ราคาถูก เกิดแทนเตียงเหล็ก แม้จะไม่ทนทาน แต่ ตอบโจทย์ ที่ใช้ชั่วคราม รับน้ำหนักได้ ร้อยกิโล เมื่อวางมที่นอน กะใช้แนวชั่วคราวได้ดี เตียงสนามจึงใช้เตียงกระดาษ กันมาก ทำได้เร็ว จะซื้อสำเร็จกะมีคนทำขาย หรือจะทำใช้เองกะได้ ง่ายไ คือเอาลังเบียร์ ลังเหล้า มาติกกาวต่อกัน แล้วเอาแผ่น ลังแผ่นใหญ่ทับบน ให้ได้ ขนาด 3.5…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • ถ้าตัดสินใจใช้เตียงเหล็กชั้นเดียว ในงานห้องพักรายวัน รายเดือน งานแนวนี้ตอบโจทย์ เพราะ ถูก ดี ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน…..แต่ ต้องเลือกให้ถูกตั้งแต่ตอนตัดสินใจซื้อ คือเตียงแนวนี้ ใช้งานหนัก ต้องใช้งานแทบทุกวัน และเปลี่ยนหน้าคนใช้ตลอด ถ้าเลือกเตียงเหล็กที่มีขายตามร้านเฟอรนิเจอรทั่วไป ไม่รอด เพราะเขาออกแบบมาสำหรับใช้ในบ้าน เหล็กค่อนข้าง บางมาก แต่กะพอใช้ในบ้านได้ แต่งานโฮสเทล งานบ้านพักรายวัน รายเดือน ต้องใช้เตียงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เหล็กต้องหนาพอ ผมทำเตียงโฮสเทล รับใช้แฟนเพลงที่ทำโฮสเทลมานาน แก้ปัณหาจุดบกพร่องมาหมดแล้ว ทำด้วยเหล,้กหนาพิเศษ เตียงจึงไม่หักระหว่างใช้งาน…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • ชาวโฮสเทล หรือท่านที่ทำห้องพักรายวัน หากใช้เตียงเหล็ก ไม่ว่าชั้นเดียว สองชั้น หรือหลายชั้น แนวนี้ผมแนะนำครับเพราะถูก ดี ทนทาน เพราะผมทำกะเหล็กหนา เหล็กงานโครงสร้างรับประกันชิ้นงานนานนับสิบปี ไม่หัก ผมออกแบบสำหรับงานแนวนี้เป็นการเฉพาะ พ่นด้วยสีฝุ่น แล้วอบด้วยความร้อน Powder Coating งานสีจึงออกมาแข็งแกร่งทนทาน เตียงแนวนี้ใช้งานหนัก จึงต้องออกแบบมาเป็นการเฉพาะ ไม่สามารถใช้เตียงเหล็กที่วางขายสำหรับงานในบ้านได้ เพราะจะเกิดการหักได้ งานในบ้านจะบอบบางกว่าง านโฮสเทลมาก ถ้าเลือกถูกแต่เริ่ม ซื้อทีเดียวจบครับ ผมทำรอรับหลากหลายแนวทาง หรือส่งแบบมาให้ทำเป็นการเฉพาะ กะรับทำครับ วิโรจน์…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • พิเศษ! ฐานเตียงรุ่น “ยูโทเปีย” 3.5 ฟุต ราคา 6,500 บาท 5 ฟุต ราคา 8,500 บาท 6 ฟุต ราคา 9,500 บาท ฐานเตียงแบบใหม่ ราคาพิเศษ     ชุดที่นอนพร้อมฐานเตียงและหัวเบาะ ส่งโรงแรมที่พัทยาครับ       ชุดฐานเตียง พร้อมที่นอน ส่ง…

  0 Facebook Twitter Google + Pinterest
 • ที่นอนภูมิปัญญาตะวันออก ประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเช่นชนชาวสุวรรณภูมิ ทั้งหลายเช่น ไทย ลาว กัมพูชา มาเลย์ เวียตนาม ฟิลิปปินส์และอีหหลายประเทศที่อยู่ในเขตร้อน พวกนี้คุ้นชินกับการนอนบนที่นอนแน่นๆครับ ไม่จมมากเวลานอน เพื่อให้ร่างกายรับลมได้เต็มที่เพื่อคลายร้อนเป็นหลักครับ….. ความคุ้นชินจะตรงข้ามกับพวกเขตหนาวเช่นพวกผิวขาว ที่อยู่เขตหนาว พวกนี้เวลานอนต้องหาที่นอนนิ่มๆ ให้จมฝั่งลงไปบนที่นอน เพื่อคลายหนาวครับผม เอาที่นอนห่อตัวกันหนาวครับ ดังนั้นคนเขตร้อนชอบที่นอนแน่นๆ เช่น ที่นอนใยมะพร้าว ฟองน้ำอัด ยางพารา บอแนลสปริง( แต่ต้องทำให้ค่อนข้างแข็งครับ) ส่วนพวกเขตหนาวเขาคุ้นเคยกับที่นอน พ๊อกเก็ตสปริงครับ เพราะนิ่ใได้ใจเลย หวังว่าแฟนเพลงคงได้ไอเดียในการเลือกใช้ที่นอนนะครับ ยินดีให้คำแนะนำทุกท่าน…

  1 Facebook Twitter Google + Pinterest
Newer Posts